LITTERS

 


"W" litter


d.o.b. 13-01-2018


DAX von der Königsleite   YASHMI Keiviento
 

more about W litter


 


"D" litter


d.o.b. 28-04-2017


BRUNO KS Keiviento   YASHMI Keiviento
 

more about D litter


 


"X" litter


d.o b. 03-09-2016


Malomközi FOX   ZOTTA Keiviento
 

more about X litter


 


"C" litter


d.o b. 02-08-2015


TELL KS vom Esteresch   ZOTTA Keiviento
 

more about C litter


 


"Y" litter


d.o.b. 12-07-2014


HUNTER vom Peenestrom   ZOTTA Keiviento
 

more about Y litter


 

 

"B" litter


d.o.b. 23-03-2012


KS VITO Silesia   ARSA Keiviento
 

more about B litter


 

 


"Z" litter


d.o.b. 1-07-2010


KS TREFF Rothenuffeln   Malomközi JASMINE
 

more about Z litter


 

Miot "A"


d.o.b. 9-02-2009

Champion Pracy
Malomközi SOMA
  Malomközi JASMINE

MALOMKOZI-SOMA.jpg

 

MALOMKOZI-JASMINE.jpg

more about A litter
WSTECZ